top of page

Om man går in på Skatteverkets hemsida och söker på friskvårdsaktiviteter får man upp en alfabetisk lista där inte skogsbad specifikt står angivit. Dock finns kategorierna: "friluftsaktiviteter och naturupplevelser om aktiviteterna innehåller moment av motion, mindfullness som stresshantering och stresshantering" listade.

Skatteverket påpekar att listan inte är komplett och aktiviteter läggs till efter hand. Gå in och läs svaret som Peter Amling fick av Skatteverket på sin fråga om Skogsbad kunde vara friskvård;

Skogsbad i Sverige

Grönt&Lugnt har också varit i kontakt med Skatteverket och fått samma svar att Skogsbad är giltigt som friskvård. Så njut och utnyttja ert friskvårdsbidrag för något som på vetenskaplig grund är friskvård i alla hänseenden. Mer info om hälsoeffekterna finns under rubriken "Om Skogsbad".

Glöm inte att be mig om ett kvitto!

bottom of page