top of page

 

Om Skogsbad

Skogsbad är en företeelse som ursprungligen kommer från Japan och kallas där för Shinrin-Yoku. I Japan finns en kultur som stöder övertidsarbete, det är inte ovanligt med anställda som arbetar mer än 80 timmar övertid i månaden. Till följd av detta finns också fenomenet karoshi som innebär död genom hjärtattack, stroke eller annan stressrelaterad sjukdom, att jobba ihjäl sig helt enkelt. I kombination med det oerhört tätbefolkade Tokyo där människor pendlar i ett tunnelbanesystem som är byggt för häften så många och där det finns särskilda regler för att undvika att krocka på trottoarerna behövdes en motpol. Shinrin-Yoku föddes ur detta behov som ett nationellt folkhälsoprogram 1982 för att få ut människor i naturen samtidigt som man fann ett nytt sätt att nyttja de stora skogarna som finns i Japan.

Shinrin betyder skog på japanska och Yoku betyder bad och ordets betydelse blir att bada i skogsatmosfären, att ta in skogen med alla sina sinnen.

Det handlar inte om fysisk träning eller att ta sig till ett specifikt mål utan om att genom sina sinnen bli mer närvarande just där man befinner sig.

I vår vardag är det en hel del som krävs av oss, mycket som vi behöver rikta vår uppmärksamhet mot och att ta ställning till, vilket vi gör hela tiden medvetet och omedvetet. För att kunna göra det måste vi sortera bland alla intryck. Detta är oerhört mentalt tröttsamt och vi behöver finna återhämtning med jämna mellanrum för att inte tappa bort vår förmåga att kunna rikta vår uppmärksamhet och fokusera.

I naturen finns det en mängd saker att spontant fascineras över, sådant som inte kräver något beslut av oss. Vi behöver inte ta ställning eller besvara på något särskilt sätt, inte heller läsa av sociala koder och oroa oss över hur vi uppfattas. Här kan våra sinnen hitta sin vila.

Skogen bara är och hjälper oss att bara vara.

Ljudet från löven som prasslar i vinden, fågelsången och det vackra i naturen, allt detta finns utan att vilja ha något tillbaka annat än vår spontana uppmärksamhet.

 

Rent fysiologiskt och vetenskapligt så kan effekten av Skogsbad vara denna:

  • Sänkt blodtryck

  • Stresslindring

  • Förbättrar hjärthälsan

  • Förbättrar koncentration och minne

  • Ger mer energi

  • Positiv effekt på sömnen

  • Triggar igång vårt hormonellt styrda lugn och ro system

 

Särskilt bra är naturvistelse som en förebyggande åtgärd mot att bli sjuk av stress.

Välkommen ut i det som är Grönt & Lugnt!

bottom of page